Búa Đầu Vát DIN 4000g 0711 0400 MATADOR

Búa Đầu Vát DIN 4000g 0711 0400 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 710mm
  • Trọng lượng đầu búa: 4.000g
  • Trọng lượng búa: 4.600g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39