Búa Đầu Vát 200g 0705 0200 MATADOR

Búa Đầu Vát 200g 0705 0200 MATADOR

  • Vật liệu: đầu búa C 45, tay cầm gỗ qua xử lý.
  • Tổng chiều dài búa: 275mm
  • Trọng lượng đầu búa: 200g
  • Trọng lượng búa: 250g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39