Búa Đầu Vát 1000g 0705 1000 MATADOR

Búa Đầu Vát 1000g 0705 1000 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 355mm
  • Trọng lượng đầu búa: 1.000g
  • Trọng lượng búa: 1.170g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39