Búa Đồng Đầu Vuông 800g 0708 0800 MATADOR

Búa Đồng Đầu Vuông 800g 0708 0800 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 280mm
  • Trọng lượng đầu búa: 800g
  • Trọng lượng búa: 900g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39