Búa Đầu Vát DIN 5000g 0711 0500 MATADOR

Búa Đầu Vát DIN 5000g 0711 0500 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 810mm
  • Trọng lượng đầu búa: 5.000g
  • Trọng lượng búa: 5.600g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39