Búa Đầu Vát DIN 3000g 0711 0300 MATADOR

Author : Hữu Thành

Búa Đầu Vát DIN 3000g 0711 0300 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 610mm
  • Trọng lượng đầu búa: 3.000g
  • Trọng lượng búa: 3.500g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39