Búa Đầu Vát 500g 0705 0500 MATADOR

Búa Đầu Vát 500g 0705 0500 MATADOR

  • Tổng chiều dài búa: 320mm
  • Trọng lượng đầu búa: 500g
  • Trọng lượng búa: 590g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39