Cờ Lê Vòng Kéo 39mm 0280 0390 MATADOR

Cờ Lê Vòng Kéo 39mm 0280 0390 MATADOR

  • Vật liệu: 31 CrV 3
  • Chiều dài: 250mm
  • Trọng lượng: 850g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39