Mỏ Lết Răng 12inch 0598 0012 MATADOR

Mỏ Lết Răng 12inch 0598 0012 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-43mm
  • Chiều dài tổng: 300mm
  • Trọng lượng: 700g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39