Mỏ Lết Răng 14inch 0598 0014 MATADOR

Mỏ Lết Răng 14inch 0598 0014 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-48mm
  • Chiều dài tổng: 350mm
  • Trọng lượng: 1.100g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39