Máy phát hiện rò rỉ khí gas Smartsensor AS8800L

Máy phát hiện rò rỉ khí gas Smartsensor AS8800L

Loại khí đo: khí dễ cháy

Nguyên lý đo: chất bán dẫn

Độ nhạy: biến thiên, tối thiểu 5ppm (xăng)

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39