Mỏ Lết Răng 18inch 0598 0018 MATADOR

Mỏ Lết Răng 18inch 0598 0018 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-60mm
  • Chiều dài tổng: 450mm
  • Trọng lượng: 1.750g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39