Mỏ Lết Răng 24inch 0598 0024 MATADOR

Mỏ Lết Răng 24inch 0598 0024 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-73mm
  • Chiều dài tổng: 600mm
  • Trọng lượng: 3.500g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39