Mỏ Lết Răng 10inch 0598 0010 MATADOR

Mỏ Lết Răng 10inch 0598 0010 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-34mm
  • Chiều dài tổng: 250mm
  • Trọng lượng: 600g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39