Mỏ Lết Răng 0598 0008 MATADOR

Mỏ Lết Răng 0598 0008 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-27mm
  • Chiều dài tổng: 200mm
  • Trọng lượng: 250g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39