Cờ Lê Lực MULTITOUCH 140-800 Nm 6174 0060

Cờ Lê Lực MULTITOUCH 140-800 Nm 6174 0060 MATADOR

  • Dải lực: 140-800 Nm
  • Đầu vuông: 3/4 inch
  • Chiều dài: 815mm
  • Trọng lượng: 6.5Kg
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39