Cờ Lê Lực MULTITOUCH 70-350 Nm 6174 0050 MATADOR

Cờ Lê Lực MULTITOUCH 70-350 Nm 6174 0050 MATADOR

  • Dải lực: 70-350 Nm
  • Đầu vuông: 1/2 inch
  • Chiều dài: 815mm
  • Trọng lượng: 3000g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39