Mỏ Lết 12 inch 0591 0120 MATADOR

Mỏ Lết 12 inch 0591 0120 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-40mm
  • Chiều dài tổng: 300mm
  • Trọng lượng: 630g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39