Mỏ Lết 10 inch 0591 0100 MATADOR

Author : Hữu Thành

Mỏ Lết 10 inch 0591 0100 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-30mm
  • Chiều dài tổng: 250mm
  • Trọng lượng: 390g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39