Mỏ Lết 8 inch 0591 0080 MATADOR

Author : Hữu Thành

Mỏ Lết 8 inch 0591 0080 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-25mm
  • Chiều dài tổng: 200mm
  • Trọng lượng: 250g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39