Mỏ Lết 6inch 0591 0060 MATADOR

Author : Hữu Thành

Mỏ lết 6inch 0591 0060 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-20mm
  • Chiều dài tổng: 150mm
  • Trọng lượng: 140g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39