Cờ lê 2 đầu miệng 14 X 15mm 0100 1415 MATADOR

Cờ lê 2 đầu miệng 14 X 15mm 0100 1415 MATADOR

  • Vật liệu: Chrome Vanadium
  • Bề mặt xử lý crom, mờ.
  • Ngàm nghiêng 15 độ.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39