Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 30mm 0183 0300 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 30mm 0183 0300 MATADOR

  • Size: 30mm
  • Chiều dài: 401mm
  • Trọng lượng 860g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39