Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 32mm 0183 0320 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 32mm 0183 0320 MATADOR

  • Size: 32mm
  • Chiều dài: 424mm
  • Trọng lượng 1.060g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39