Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 27mm 0183 0270 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 27mm 0183 0270 MATADOR

  • Size: 27mm
  • Chiều dài: 258mm
  • Trọng lượng 580g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39