Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 24mm 0183 0240 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 24mm 0183 0240 MATADOR

  • Size: 24mm
  • Chiều dài: 322mm
  • Trọng lượng 470g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39