Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 22mm 0183 0220 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 22mm 0183 0220 MATADOR

  • Size: 22mm
  • Chiều dài: 299mm
  • Trọng lượng 340g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39