Mỏ Lết 15 inch 0591 0150 MATADOR

Mỏ Lết 15 inch 0591 0150 MATADOR

  • Độ mở ngàm: 0-43mm
  • Chiều dài tổng: 375mm
  • Trọng lượng: 950g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39