Lục Giác 10mm 0440 0100 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác 10mm 0440 0100 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 120mm
  • Trọng lượng: 105g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39