Lục Giác 9mm 0440 0090 MATADOR

Lục Giác 9mm 0440 0090 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 112mm
  • Trọng lượng: 81g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39