Cần Xiết Lực 100-550 Nm 6176 0050 MATADOR

Cần Xiết Lực 100-550 Nm 6176 0050 MATADOR

  • Dải lực: 100-550 Nm
  • Đầu vuông: 3/4 inch
  • Chiều dài: 960mm
  • Trọng lượng: 3.800g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39