Cần Xiết Lực 60-320 Nm 6176 0040 MATADOR

Cần Xiết Lực 60-320 Nm 6176 0040 MATADOR

  • Dải lực: 60-320 Nm
  • Đầu vuông: 1/2 inch
  • Chiều dài: 585mm
  • Trọng lượng: 1.450g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39