Cần Xiết Lực 200-750 Nm 6176 0060 MATADOR

Cần Xiết Lực 200-750 Nm 6176 0060 MATADOR

  • Dải lực: 140-750 Nm.
  • Đầu vuông: 3/4 inch.
  • Chiều dài: 1.250mm.
  • Trọng lượng: 4.800g.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39