Cần Xiết Lực 300-1000 Nm 6176 0070 MATADOR

Cần Xiết Lực 300-1000 Nm 6176 0070 MATADOR

  • Dải lực: 300-1.000 Nm
  • Đầu vuông: 1 inch
  • Chiều dài: 1.500mm
  • Trọng lượng: 5.800g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39