Cờ Lê Lực MULTITOUCH 5-33 Nm 6174 0010 MATADOR

Cờ Lê Lực MULTITOUCH 5-33 Nm 6174 0010 MATADOR

  • Dải lực: 5-33 Nm
  • Đầu vuông: 3/8 inch
  • Chiều dài: 405 mm
  • Trọng lượng: 690g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39