Cờ lê 1 đầu miệng size 110mm 0130 1100 MATADOR

Cờ lê 1 đầu miệng size 110mm 0130 1100 MATADOR

Ngàm nghiêng 15 độ.
Bề mặt phủ Manganese – Phosphated
Chiều dài: 1000mm
Trọng lượng: 10.000g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39