Lục Giác 24mm 0440 0240 MATADOR

Author : Hữu Thành

Lục Giác 24mm 0440 0240 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 242mm
  • Trọng lượng: 1238g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39