Lục Giác 27mm 0440 0270 MATADOR

Lục Giác 27mm 0440 0270 MATADOR

  • Loại ngắn, chuẩn DIN 911
  • Chiều dài 272mm
  • Trọng lượng: 1.740g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39