Bộ Tuýp 1/4 16 Món hệ Mét 2115 9162 MATADOR

Bộ Tuýp 1/4 16 Món hệ Mét 2115 9162 MATADOR

  • – 01 cờ lê tự động.
  • – 01 cần chữ T dài 115mm.
  • – 01 tay vặn dài 150mm.
  • – Các socket size: 4mm – 4.5mm – 5mm – 5.5mm – 6mm – 7mm – 8mm – 9mm – 10mm – 11mm – 13mm.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39