Cờ Lê Lực MULTITOUCH 200-1000 Nm 6174 0070

Cờ Lê Lực MULTITOUCH 200-1000 Nm 6174 0070 MATADOR

  • Dải lực: 200-1000 Nm
  • Đầu vuông: 1 inch
  • Chiều dài: 1.030mm
  • Trọng lượng: 9.7 Kg
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39