Bộ tuýp 197 chi tiết WOKIN 155797

2.449.000 

Bộ tuýp 197 chi tiết WOKIN 155797
*3pcs cần lắc tự động 72T 1/4″, 3/8″ , 1/2″
*17pcs đầu tuýp CR-V 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
*10pcs đầu tuýp CR-V 3/8″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
*13pcs đầu tuýp Cr-V 1/4″: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
*5pcs đầu tuýp dài Cr-V 1/2″: 16, 17, 18, 19, 22mm
*6pcs đầu tuýp dài CR-V 3/8″: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
*7pcs đầu tuýp dài CR-V 1/4″: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
*2pcs đầu tuýp sao Cr-V 1/2″: E20, E24
*6pcs đầu tuýp sao Cr-V 3/8″: E10, E11, E12, E14, E16, E18
*5pcs đầu tuýp sao Cr-V 1/4″: E4, E5, E6, E7, E8
*30pcs đầu vít 1/4″x38mm: 4, 5.5 ,6.5, 7mm, PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6mm
T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TB8, TB9, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30
*24pcs đầu vít 5/16″(8 x 30mm):
3pcs Slot: 8, 10, 12mm
2pcs Philips: PH3, PH4,
2pcs Pozi: PZ3,PZ4,
5pcs Hex: H7, H8, H10, H12, H14
6pcs Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70
6pcs Torx with hole: TB40, TB45, TB50, TB55, TB60, TB70
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39