Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 13mm 0183 0130 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 13mm 0183 0130 MATADOR

  • Size: 13mm
  • Chiều dài: 178mm
  • Trọng lượng 80g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39