Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 12mm 0183 0120 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 12mm 0183 0120 MATADOR

  • Size: 12mm
  • Chiều dài: 171mm
  • Trọng lượng 70g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39