Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 11mm 0183 0110 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 11mm 0183 0110 MATADOR

  • Size: 10mm
  • Chiều dài: 158mm
  • Trọng lượng 50g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39