Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 10mm 0183 0100 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 10mm 0183 0100 MATADOR

  • Size: 10mm
  • Chiều dài: 158mm
  • Trọng lượng 50g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39