Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 9mm 0183 0090 MATADOR

Author : Hữu Thành

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 9mm 0183 0090 MATADOR

  • Size: 9mm
  • Chiều dài: 149mm
  • Trọng lượng 40g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39