Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 8mm 0183 0080 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 8mm 0183 0080 MATADOR

  • Size: 8mm
  • Chiều dài: 140mm
  • Trọng lượng 30g
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39