Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 7mm 0183 0070 MATADOR

Cờ Lê Vòng Miệng Tự Động 7mm 0183 0070 MATADOR

Size: 6mm
Chiều dài: 140mm
Trọng lượng 30g

Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39