Bộ Đầu Vít 31 Món 4192 9310 MATADOR

Bộ Đầu Vít 31 Món 4192 9310 MATADOR

  • Bộ socket 31 món TORX® – 12.5mm (1/2″) – 6.3mm (1/4″).
  • Tất cả được đựng trong hộp kim loại có khóa gài.
  • Mỗi chi tiết đựng trong một khoang riêng, mút.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39