Cảo Vòng Bi 3 Chấu 4 Tấn 0725 0001 MATADOR

Cảo Vòng Bi 3 Chấu 4 Tấn 0725 0001 MATADOR

  • Cảo 03 chấu, rộng 20-150mm
  • Độ sâu ngàm: 130mm
  • Trọng lượng cảo: 2,9kg
  • Lực lớn nhất: 70 Nm.
Hotline: +84 978.39.03.39
Facebook
+84 978.39.03.39